Kızlar Kızlar
Türkiye'nin En Sevilen Kadın Sitesi, Kadın Portalı

Bel zorlanması neden olur, bel incinmesi ve tedavisi

Lomber strain ve sprain denen bel zorlanması ve incinmesinin sıklıkla karşılaşılan nedeni ağır yük kaldırma ve yapılan ters hareketlerdir.

Bel zorlanması neden olur bel incinmesi ve tedavisi

İnsanların çoğu yaklaşık %80 kadarlık bir kısmı ömürleri boyunca en az bir kez bel ağrısı yaşamışlardır. İltihabi (inflamatuar), mikrobik (infeksiyoz) ve tümoral olan bel ağrıları çok daha seyrek görülmektedir. Yapılacak olan detaylı ve ayrıntılı muayenelerde hastanın diğer dokulardan ya da bölgelerden yayılmakta olan, ayrıca psikolojik kaynaklı ağrıları ayırt edilebilmektedir.

Mekanik nedenlerle oluşan bel zorlanmaları ve incinmelerinin tedavisinde, yeteri kadar istirahat edilmesi ve uygun ilaçların kullanılması istenen olumlu sonucu verebilmekte, hastada önemli bir iz bırakmadan da düzelebilmektedir.

 

Akut bir dönem olan bu sürecin ardından iyileşmeye neden olan ve kolaylaştırıcı etkenlerin de araştırılması önemlidir. Bu tedavinin ardından en önemli olan şey sorunun yeniden tekrar etmesinin önüne geçmektir. Diğer bir deyişle, tekrarlamaya neden olabilecek bir sorunun varlığı önceden belirlenmelidir.

Akut dönemde kullanılan ilaçların ve istirahatin yetersiz kaldığı durumlarda hastaya fizik tedavi, manuplasyon ve kuru iğne tedavisi uygulanabilmektedir. Tedaviyi yürüten doktor da hastanın bu tedavi sürecini aksatmadan takip etmeli ve gerekli gördüğü hallerde tedavisinde uygun olan değişiklikleri devreye almalıdır.

Bel düzleşmesi:

Bu durum bel zorlanması ve bel incinmesinin neticesinde ortaya çıkan bir sonuçtur. Bel düzleşmesinde, belin bir eklem olduğu düşünüldüğünde belin fonksiyonel duruşunda bozukluk meydana gelmiştir.

Bel düzleşmesindebelirli dereceler bulunmaktadır. Tıbbi görüntüleme yöntemleri kullanılarak bu derecelerin tespit edilmesi mümkündür. Bel zorlanmasının şiddeti ve kroniklik hali bel düzleşmesinin de şiddetinde belirleyicidir.

Bel yetersizliği:

Beldeki yetersizlik durumu belin üzerine düşen görevi yerine getirememesidir. Daha çok kronik bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Yetersizlik, aylar ya da yıllar boyu gelişim gösterebilen bir durumdur ve bireyin beli artık vücudunu taşıyamaz hale gelmektedir.

Bel yetersizliği nedenleri olarak; uzun müddet belin yorulması ve zorlanması, uyku bozuklukları, spor aktivitelerinin yapılmaması, esintili ve klimalı ortamlarda sürekli soğuğa maruz kalınması gibi durumlar sayılabilmektedir. Kişi belindeki yetersizliğin genellikle farkında olmaz, ancak önemli ve ciddi bir rahatsızlık ortaya çıktığında doktora müracaat eder.

Tanısı ve tedavisi:

Bel yetersizliğinin tanısı ayrıntılı ve detaylı bir muayene ile konulabilmektedir. Yapılmakta olan tetkikler de normal olarak yapılan tetkiklerdir. Beldeki yetersizlik hali teşhis edildiğinde tedavisi yapılmazsa bel fıtığına sebebiyet verebilir. Bel kayması durumu da önemli bel yetersizliklerinde kilonun da etkisiyle ortaya çıkabilmektedir.

Tedavisinde hastaya özel hazırlanmış olan bir fizik tedavi uygulanmalıdır. Bu tedavinin amacı bel rastorasyonu olup, kalıcı tek tedavisi de böyledir. Tedaviyi uygulayan doktor doğru uygulamalarla sorunun bütünüyle ortadan kalkmasını sağlar.

Bel kayması:

Beldeki omurlardan birinin omurga ile birlikte öne ya da arkaya geçmesi veya yer değiştirmesi durumuna bel kayması denir. Bel bölgesinden bacaklara kadar inen ağrıya ve kişinin yürümesinde zorluğa sebep olmaktadır. Belde yetersizlik de bel kaymasının sebeplerinden biri olarak görülebilir.

Nadiren kemik yapıda doğuştan defekt olabilir ve bu da zamanla bel kaymasına neden olabilir. Düşme, zorlu geçen doğum ve trafik kazaları da sebepler arasında sayılabilir.

Bel kayması, 1’den 4’e kadar derecelendirilmektedir. 1. ve 2. derecedeki kaymalarda fizik tedavi gerekmektedir. 3. derecede ameliyat yani cerrahi müdahale lazımdır. Cerrahi müdahale kararında muayene bulguları oldukça önem arz eder.

Fizik tedavipek çok hastanın iyileşmesinde önemli yol kat etmesine imkan verir. Hastanın yaşı ve kilosu da tedaviye destek amaçlı korse kullanımını da gündeme getirmektedir.