Kızlar Kızlar
Türkiye'nin En Sevilen Kadın Sitesi, Kadın Portalı

Ramazan ayında ilişkiye girmek caiz midir?

Ramazan ayında cinsel ilişkiye girmek caiz midir Bir kimsenin Ramazan gecelerinde cinsel ilişkiye girmek ve sahurdan önce yıkanmak câiz midir?

Hamd, yalnızca Allah’adır.
Birincisi:

Ramazan’ın gündüzünde cinsel ilişkiye girmek; hem erkeğe,hem de kadına haramdır. Erkek ve kadının, Ramazan’ın gündüzünde oruç tutmaları gerekir.

Ramazan’ın gündüzünde cinsel ilişkiye girmekte hem günah, hem de keffâret vardır. Keffâret; bir köleyi azat etmektir (hürriyetine kavuşturmaktır.) Bunu bulamayanın iki ay aralıksız oruç tutmasıdir. Bunu da bulamayanın altmış tane yoksulu doyurmasıdır.

Nitekim Ebû Hureyre’den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

“Biz, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘in yanında otururken ansızın bir adam çıkageldi ve:

– Ey Allah’ın elçisi! Helâk oldum! dedi.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-:

– Seni helâk eden nedir? diye sordu.

Adam:

– (Ramazan’da) oruçlu olduğum halde eşimle cinsel ilişkiye girdim, dedi.

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

– Bir köle azat edebilir (hürriyetine kavuşturabilir) misin? diye sordu.

Adam:

– Hayır, köle azat edemem, diye cevap verdi.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

– Öyle ise iki ay aralıksız oruç tutabilir misin? diye sordu.

Adam:

-Hayır, tutamam, diye cevap verdi.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

– Altmış yoksulu doyurabilir misin? diye sordu.

Adam:

-Hayır, doyuramam, diye cevap verdi.

Ebu Hureyre dedi ki:

-Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir süre öyle bekledi. Biz bu hal üzereyken Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-‘e içerisinde (on beş sa’ alabilen) hurma dolu bir zenbil getirildi.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-:

-Soruyu soran nerede? diye sordu.

Adam:

-Benim, diye cevap verdi.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

-Bunu al ve sadaka olarak dağıt, buyurdu.

Adam:

– Ey Allah’ın elçisi! Benden daha fakir birisine mi sadakayı vereyim? Allah’a yemîn ederim ki, Medine’nin karataşlı bir ucundan diğer bir ucuna kadar âile halkı benden daha fakir olan hiç kimse yoktur, dedi.

Bunun üzerine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- azı dişleri görülünceye kadar güldü. Sonra adama:

– (Öyleyse) kendi âile halkına yedir, buyurdu.” (Buhârî; hadis no: 1834. Müslim; hadis no: 111)

İkincisi:

Ramazan gecelerinde cinsel ilişkiye girmeye gelince, bu câizdir, yasak değildir. Cinsel ilişkiye girmek, fecir vaktinin girişine kadar devam eder. Fecir doğduktan sonra cinsel ilişkiye girmek haramdır.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız (Ramazan gecelerinde eşlerinizle cinsel ilişkiye girmeniz), size helâl kılındı. Onlar, sizin için bir örtü, siz de onlar için bir örtü durumundasınız. Allah, nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için müracaatınızı kabul buyurdu ve sizi bağışladı. Şimdi onlara yaklaşın ve Allah’ın sizler için takdir ettiğini (evlat) isteyin. Sabahın aydınlığı, gecenin karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin ve için. Sonra da (güneşin batışı ile gecenin başlangıcı olan) akşama kadar orucu tamamlayın. Bununla beraber siz mescitlerde itikâf halinde iken onlara yaklaşmayın (eşlerinizle cinsel ilişkiye girmeyin). Bu hükümler, Allah’ın (farz kıldığı helâl ve haram) sınırlarıdır.(Harama düşmemeniz için) sakın onlara yaklaşmayın. Allah, âyetlerini insanlara böyle açıklıyor ki (kendisinden) sakınıp korunsunlar.” (Bakara Sûresi: 187)

Bu âyet-i kerime, Ramazan gecelerinde fecir vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkide bulunmanın mubah olduğuna kesin delildir.

Cinsel ilişkiye girdikten sonra boy abdesti alınması, sonra da sabah namazının kılınması gerekir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.